KOSZYK 0
Produkty 0
Wysyłka 0
Razem 0

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioAnalytic Maciej Stopa, 80 – 126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 5, e-mail:biuro@bionalytic.com.pl, tel. 58 345 78 78.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – celem nawiązania i realizacji umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (rejestracja i prowadzenie konta w sklepie internetowym);

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ustawy o rachunkowości czy ordynacji podatkowej;

c) art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług; a także dochodzenia i obrony roszczeń i ulepszanie prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej.

3. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a) imię;

b) nazwisko;

c) adres dostawy;

d) numer telefonu;

e) adres e-mail;

f) nazwa firmy;

g) numery: NIP, REGON, KRS

h) adres dostawy;

i) IP urządzenia;

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku realizacji usług objętych Umową uzyskanie danych jest niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie usługi. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane odbiorcom. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz kontrahenci Administratora danych w tym podmioty świadczące usługi księgowe, IT.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na wszelkie pytania, doradzimy.